Generalforsamling 2024

30.
mar.
2024
Info

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningenMandag d. 22. april 2024 kl. 20.00
i Annisse Forsamlingshus

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra Bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år (udsendt sammen med dagsorden)
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet hævet til DKK 800 pr. år grundet øgede omkostninger og opsparing til ny vej
 5. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag ud over kontingentstigning.
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  • Lars Frank (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Rasmus Møller fra nr. 3
  • Hasse Hansson (modtager genvalg)
 8. Valg af bestyrelsessuppleant (Bestyrelsen foreslår Lars Frank fra nr. 26)
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (nuværende revisor Eva Thunbo og suppleant Jeppe Kronborg modtager genvalg)
 10. Eventuelt, herunder:
  • Teglværket og marken (Martin Poulsen nr. 8)
  • Fjernvarme (Jørn Rasmussen nr. 10)
  • Legepladsen (Jeppe Kronborg nr. 4)

Forslag til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 
Kan fremsendes på mail til formanden på mailadresse: famsandorff@gmail.com eller bestyrelsens e-mail
Dokumenter