Bestyrelsens medlemmer (valgt 2023)

Tvingsbakken 9

famsandorff@gmail.com
+45 3075 5820

Mikkel Sandorff

Mikkel Sandorff

Formand
Valgt: 2023-2025

Tvingsbakken 29

hasse.hansson.dk@gmail.com
+45 2923 4546

Hasse Hansson

Hasse Hansson

Kasserer
Valgt: 2022-2024

Tvingsbakken 47

kim@vangskjaer.com
+45 9395 9887

Kim Steen Vangskjær

Kim Steen Vangskjær

Bestyrelsesmedlem
Valgt: 2023-2025

Tvingsbakken 8

najama@pc.dk
+45 2295 0085

Martin Poulsen

Martin Poulsen

Næstformand
2023-2025

Tvingsbakken 26

laf@hotmail.dk
+45 4021 2526

Lars Frank

Lars Frank

Bestyrelsesmedlem
Valgt: 2022-2024

Tvingsbakken 3

rasmus@slowandsteadyconsulting.com
+45 5382 4065

Rasmus Møller

Rasmus Møller

Suppleant
2023-2024

Tvingsbakken 1

eva_thunbo@hotmail.com

Eva Harbo Thunbo

Eva Harbo Thunbo

Revisor
2023-2024

Tvingsbakken 4

jeppe.kronborg@gmail.com

Jeppe Kronborg

Jeppe Kronborg

Revisor suppleant
2023-2024
Bestyrelsen - email