Statusopdatering fra bestyrrelsen - 30 oktober 2023

30.
okt.
2023
Status

Kære beboere på Tvingsbakken,

Hermed en kort statusopdatering fra bestyrelsen i Grundejerforeningen.

 

Råger:

På sidste generalforsamling aftalte vi at forsøge at reducere bestanden af råger i området. De er nu fløjet fra reden og det er tilladt at fjerne reder. Ved at fjerne reder ved vi, at rågerne vil søge andre steder at slå sig ned til foråret igen. Vi beder jer beboere om at tilkendegive, om I har haft råger i år. Vi ved at nr. 2-4 og nr. 32-34 har været generet af råger. Hvis øvrige har, så venligst skriv senest 6. november til tvingsbakken.bestyrelsen@gmail.com, hvorefter vi iværksætter nedtagning af reder.

 

Vejen:

De to stikveje mangler vejskilte, eller har forkerte numre vist, så der bliver opsat nye vejskilte i løbet af de kommende måneder. Skiltene er i bestilling nu.

Vi på Tvingsbakken sætter stor pris på bevoksningen og naturen. De træer og buske, der står ud mod vejen, skal dog beskæres, så de ikke hænger ud over vejen og evt. generer trafikken. I opfordres alle til at give evt. udhængende grene en beskæring, og hvis I ønsker hjælp til dette, så skriv endelig til bestyrelsen, som vil stille op og give en hånd med.

Lysene på skolestien lyser ikke som de skal. Dette er anmeldt til kommunen, som har lavet en delvis rettelse. Vi har bedt dem om at få alle lys til at virke.

 

Ejendomsvurderinger:

Det store samtaleemne i øjeblikket er SKAT’s udrulning af nye ejendomsvurderinger. Der er kommet et par spørgsmål til bestyrelsen omkring dette emne, men vi må melde ud, at det ikke er indenfor Grundejerforeningens ansvar at involvere os i. Det er en privat sag mellem grundejer og det offentlige.

 

Øvrigt:

Vi opsætter som vanligt et juletræ ved indkørslen til Tvingsbakken i slutningen af november.

Næste arrangement i Grundejerforeningen er Fastelavn, som vi afholder lørdag d. 24. februar. Invitation sendes rundt senere.

 

--

Med venlig hilsen

Bestyrelsen