Generalforsamling 2023

05.
apr.
2023
Info

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen
Mandag d. 24. april 2023 kl. 20.00
i Annisse Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra Bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år (udsendt sammen med dagsorden)
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet
  hævet til DKK 600 pr. år
 5. Forslag fra bestyrelsen:
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  • Niels Seehusen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Mikkel Sandorff fra nr. 9 som ny formand
  • Svend Krøigaard (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Martin Poulsen fra nr. 8 som ny næstformand
  • Kim Vangskjær (modtager genvalg)
 8. Valg af bestyrelsessuppleant (Bestyrelsen foreslår Rasmus Møller fra nr. 3)
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (nuværende revisor Eva Thunbo og suppleant Jeppe Kronborg modtager genvalg)
 10. Eventuelt, herunder:
  • Teglværket og marken (Martin Poulsen nr. 8)
  • Fjernvarme
  • Legepladsen (Jeppe Kronborg nr. 4)


Forslag til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Kan fremsendes på mail til: niels.seehusen@gmail.com 

P.S.
Vi har også sendt denne indkaldelse til medlemmerne på e-mail. Hvis du ikke har modtaget den på e-mail senest d. 5. april 2023, er det fordi, du ikke er på vores mailingliste. Skriv en e-mail til tvingsbakken.bestyrelsen@gmail.com med navn, mobilnummer og vejnummer. Så skal vi nok sørge for, at du får alle fremtidige informationer fra Bestyrelsen, som vi sender ud til medlemmerne på e-mail.

Dokumenter:

Indkaldelsen 2023
Budget 2023
Regnskab 2022
Formandsberetning 2023