Generalforsamling 2022

01.
apr.
2022
Info

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen
Torsdag d. 21. april 2022 kl. 20.00
i Annisse Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra Bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år (udsendt sammen med dagsorden)
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Forslag fra bestyrelsen:
  a) Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger
  b) Reparation af opkørsel til Tvingsbakken.
  c) Ny legeplads
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  • Hasse Hansson (modtager genvalg)
  • Lars Frank (modtager genvalg)
 8. Valg af bestyrelsessuppleant (nuværende suppleant Mikkel Sandorff modtager genvalg)
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (nuværende revisor Eva Thunbo og suppleant Jeppe Kronborg modtager genvalg)
 10. Eventuelt


Forslag til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Kan fremsendes på mail til: niels.seehusen@gmail.com 

P.S.
Vi har også sendt denne indkaldelse til medlemmerne på e-mail. Hvis du ikke har modtaget den på e-mail senest mandag 4. april 2022, er det fordi, du ikke er på vores mailingliste. Skriv en e-mail til tvingsbakken.bestyrelsen@gmail.com med navn, mobilnummer og vejnummer. Så skal vi nok sørge for, at du får alle fremtidige informationer fra Bestyrelsen, som vi sender ud til medlemmerne på e-mail.

Dokumenter:

Indkaldelsen 2022
Budget 2022
Regnskab 2021
Formandsberetning 2022