Generalforsamling 2021

29.
aug.
2021
Info

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen
Mandag d. 20. september 2021 kl. 20.00
i Annisse Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra Bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Forslag fra bestyrelsen:
  a) Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.
  b) Kontakt til en person, der kan rådgive om vedligeholdelse af grundene.
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  • Svend Krøigaard (modtager genvalg)
  • Niels Seehusen (modtager genvalg)
  • Kim Vangskjær (modtager genvalg)
 8. Valg af bestyrelsessuppleant (nuværende suppleant Mikkel Sandorff modtager genvalg)
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (nuværende revisor Eva Thunbo og suppleant Jeppe Kronborg modtager genvalg)
 10. Eventuelt


Forslag til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Kan fremsendes på mail til: niels.seehusen@gmail.com 

P.S.
Vi har også sendt denne indkaldelse til medlemmerne på e-mail. Hvis du ikke har modtaget den på e-mail senest mandag 30. august 2021, er det fordi, du ikke er på vores mailingliste. Skriv en e-mail til tvingsbakken.bestyrelsen@gmail.com med navn, mobilnummer og vejnummer. Så skal vi nok sørge for, at du får alle fremtidige informationer fra Bestyrelsen, som vi sender ud til medlemmerne på e-mail.

Dokumenter:

Indkaldelsen 2021
Budget 2021
Regnskab 2020
Formandsberetning 2021