Generalforsamling 2020

20.
aug.
2020
Info

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen

Torsdag d. 10 september 2019 kl. 20,00

I Annisse Forsamlingshus.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra Bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra bestyrelsen:
  a. Ingen (vejfest afholdes lørdag 22. august 2020 jf. udsendt invitation)

 6. Forslag fra medlemmerne
 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: 
  • Hasse Hansson (modtager genvalg)
  • Jens Katz-Kolberg (modtager ikke genvalg)

 2. Valg af bestyrelsessuppleant
 3. Valg af revisor og revisorsuppleant .
 4. Eventuelt

 

Forsalg til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 1 uge førend generalforsamlingen.

Kan fremsendes på mail til: niels.seehusen@gmail.com

P.S.
Vi sender også denne indkaldelse til medlemmerne på e-mail. Hvis du ikke har modtaget den på e-mail senest lørdag 22. august 2020, er det fordi, du ikke er på vores mailingliste. Skriv en e-mail til tvingsbakken.bestyrelsen@gmail.com
med navn, mobilnummer og vejnummer. Så skal vi nok sørge for, at du får alle fremtidige informationer fra Bestyrelsen, som vi sender ud til medlemmerne på e-mail.


Dokumenter