Generalforsamling 2019

20.
mar.
2019
Info

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen

Onsdag d. 10 april 2019 kl. 20,00

I Annisse Forsamlingshus.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra Bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra bestyrelsen:
  a. Afholdelse af vejfest lørdag 24. august 2019

 6. Forslag fra medlemmerne
 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: 
  • Niels Seehusen (modtager genvalg)
  • Svend Krøigaard (modtager genvalg)
  • Kim Vangskjær (modtager genvalg)
 2. Valg af bestyrelsessuppleant
 3. Valg af revisor og revisorsuppleant .
 4. Eventuelt

 

Forsalg til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 1 uge førend generalforsamlingen.

Kan fremsendes på mail til: niels.seehusen@gmail.com