Beskæring af buske og træer langs vejen

19.
sep.
2019

Kære beboere 

Husk at det er grundejerens pligt at beskære langs med vejen ind til skel.

Som det er, skal der være frit

  • minimum 4,20 m over vejen.
  • minimum 2,80 m over græsrabat/fortov til skel.

Her er Gribskob kommunes regler for beskæring langs vejen.
https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/beskaering-langs-vejen/


Med venlig hilsen

Bstyrelsen