Baunehøj vandværk og Tvingsbakken

24.
feb.
2024
Baunehøj vandværk, vandrør
Kære alle


Som tidligere proklameret, forventer Baunehøj Vandværk at påbegynde udskiftning af vandledningen på Tvingsbakken
fra mandag d. 26. februar 2024.


Som bestyrelsens repræsentant på morgenmødet deltog Rasmus Møller (Tvingsbakken 3) i informationsmødet fredag d. 23. februar 2024, kl. 9.30.

Her en kort opsummering:

  1. Der startes fra nr 21 og arbejdes nordpå/op i numre. Det vil sige alle numre syd for skolestien bliver ikke berørt i denne omgang.
    De tager Tvingsbakken (21 og op) nu da de ikke kan komme videre ”nede” i Annisse Nord pga for meget vand i jorden (fra regn, ikke utætheder).
  2. Grundlæggende er arbejdet meget udramatisk idet de nye vandrør primært skydes igennem de gamle.
  3. Der skal dog graves vinkelret ind fra vandledning til afbryder/måler (med mindre måler sidder ind i huset, så kun til afbryder) på matriklerne.
  4. Alt der graves op reetableres igen.
  5. De skyder sig frem med ca 80-100 meter ad gangen. Alle som bliver berørt af vandlukning bliver informeret 2 dage inden (primært e-boks, SMS, hvis man er tilmeldt, eller alm. brev, hvis man ikke har eboks). Vandet vil være lukket fra kl 08.00 – 16.00. Formentlig åbnes igen omkring kl 14, men de har brug for en buffer

VIGTIGT INFO: Baunehøj vandværk gav det råd, at når der åbnes for vandet igen. Så skal man åbne vandhanen og lade den løbe på fuld tryk til man har talt til 100. Plus have en spand man kan bruge til at skylle ud i toiletter de første gange. Al det aflejring som løsnes, når vandtrykket falder, har det med at søge ud til toiletterne og proppe der. 

Det var vist det. Selvom vi på Tvingsbakken fint kan mønstre lidt brokkehoveder sådan en morgen var vand-manden super fin og flink og med god humor. Og han inviterede alle der måtte have brug for det til at gå ud og snakke med dem, som arbejder i løbet af dagen. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen


Indkaldelsen fra Baunehøj vandværk
vejmøde - tvingsbakken - Feb. 2024