Bestyrelsesmøde 25-10-2023

Referat af bestyrelsesmøde 25. oktober 2023 hos Rasmus

 

Til stede: Hasse, Rasmus, Martin, Kim og Mikkel

Afbud fra: Jeppe og Lars

 

Nye tilflyttere:

Ingen nye tilflyttere siden sidst, men der udestår stadig velkomsttræ til de sidste tre tilflyttere. Mikkel har aftalt med Niels, at han og Svend sørger for dette.

 

Teglbyen:

Martin afholder møde i gruppen 6. november.

 

Legeplads og padel:

Afbud fra Jeppe, så derfor ikke noget nyt omkring legeplads. Dog bemærkes det, at der er åbnet en ny padelhal i Helsinge, som kunne tænkes at gøre idéen med en lokal padelbane mindre attraktiv.

 

Vejen:

·         Sandkassen ved opkørslen trænger til en mindre reparation. Martin og Rasmus laver reparation.

·         Vejskilte ved de to stikveje mangler og er forkerte ift nummerering. Kim bestiller nye, som vi samlet sætter op, når de ankommer.

·         Juletræ – Mikkel indkøber og opsætter juletræ og sokkel, og spørger Jeppe om vi må koble lysene op på elnettet hos ham igen.

·         Buske og træer stikker flere steder ud over vejen. Mikkel skriver e-mail til foreningen omkring ejernes ansvar for dette.

·         Haveaffald – der har været en aftale om, at man kan smide haveaffald i hullet ved svinget omkring nr 2, men det har grundejeren frabedt sig. Derfor vil vi ikke opfordre folk til at gøre det fremover, og de der har gjort det, vil vi aftale at stoppe med det. Det estimeres, at kun meget få har benyttet sig af det, hvorfor der ikke sendes en fælles besked ud til alle i foreningen.

·         Lyset ved skolestien lyser ikke. I løbet af bestyrelsesmødet er dette anmeldt til kommunen.

·         For at lave et estimat på omkostning på anlæg af ny vej indhenter Martin et overslag fra NCC/Colas eller lign. Dette vil vi anvende på næste bestyrelsesmøde til at diskutere strategi for opsparing til ny vejbelægning.

 

Arrangementer

·         Fastelavn – lørdag d. 24 januar. Vi spørger Lars om det igen må holdes hos ham. Det har været en stor succes de år det har været der, og der er god tilslutning, når det holdes på vores egen vej.

·         Bestyrelsesmøde – 17 januar kl 20:00 hos Hasse i nr 29

·         Generalforsamling – Tirsdag 16. april – Hasse booker forsamlingshuset

 

Økonomi:

Fire husstande har ikke betalt kontingent endnu. Hasse sender rykkere. Ellers ikke noget at bemærke.

Råger:

Siden sidst har vi ikke gjort noget på råger, men da det nu er tilladt at fjerne reder, sætter vi i gang. Mikkel skriver til foreningens medlemmer og adspørger, hvem der har oplevet råger. Når dette overblik forefindes, koordinerer Rasmus og Martin angående bestilling af fjernelse af rederne.

 

Ejendomsvurderinger:

Et par af bestyrelsens medlemmer er blevet adspurgt af beboere i foreningen omkring ejendomsvurderinger. Da det ligger udenfor grundejerforeningens ansvar, skriver Mikkel i e-mailen til alle, at dette er en privat sag mellem grundejer og det offentlige.