Bestyrelsesmøde 20-03-2024

Referat af bestyrelsesmøde 20. marts 2024 hos Lars

Til stede: Jeppe, Rasmus, Martin, Kim, Lars og Mikkel. Hasse på ferie.

 

Mødet omhandlede primært den kommende Generalforsamling og hvorledes budgettet skal fremlægges.

Generelt kan vi se, at omkostninger stiger – plus potentielle omkostninger til for eksempel grundskyld for fællesarealet, som vi måske skal betale fra 2025. Et forsigtigt estimat er 7.000-9.000 kroner.

 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet forhøjes over de kommende år.

Plan for indfasning af forhøjet kontingent

800 kr. i 2024, 1.000 kr. i 2025 og evt.1.200 kr. i 2026.

Sammenligner vi med andre, så er vi stadig en billig forening. Mellem 500-4.500 kr. i kontingent er standard i DK.

 

Nye beboere – to stk. mangler stadig at få en velkomst – Lars køber fyr til beboerne.

 

Hastighedsbegrænsning. Mikkel brænder de udestående 30 km skilt på vejen, når vejret tillader det i påsken

 

Lyset på stien virker igen – bommene er væk

 

Fjernvarmegruppen – hensigtserklæring – de 15.000 er til at dække potentielle advokatudgifter. Forventer 9.000,- men forbereder os på mere, hvis nødvendigt. Jørn er booket til at komme på Generalforsamlingen og give status.

 

Status på Padel – Jeppe lægger det ind i status på legepladsen, men bestyrelsen vil ikke gøre mere for dette. Generelt er holdningen i bestyrelsen, at vi skal sørge for at drifte de dele der skal driftes i en forening, men øvrige forslag fra medlemmer skal de også selv bidrage med at løse. Det er ikke bestyrelsens ansvar.

 

Mikkel laver materiale til Generalforsamling færdigt og sender til bestyrelsen. Lars printer og runddeler. Kim uploader på hjemmeside og sender officiel indkaldelse ud på e-mail.