Bestyrelsesmøde 14-01-2024

Referat af bestyrelsesmøde 17. januar 2024 hos Hasse

Til stede: Lars, Martin, Jeppe, Rasmus, Hasse, Kim og Mikkel

1.       Generalforsamling 22 april (alternativt 25 april 2024)

2.       Budget for 2024

a.       Legal bistand til fjernvarmegruppen ønskes, for at de kan gå videre med arbejdet. 9 grundejerforeninger er omfattet af arbejdet, og gruppen beder grundejerne om at bidrage til dette. Grundejerforeningens bidrag beløber sig til kr 8.100,-. Bestyrelsen lægger op til, at der skal afsættes 15.000,- i budgettet for 2024 Grf Tvingsbakken.

b.       Overslag på omkostning på ny vej – Martin indhenter overslag på ca. 6000 kvadratmeter ny asfalt.

                                                               i.      På bestyrelsesmødet i marts skal vi lave tre forslag til generalforsamlingen ift opsparing.

1.       Gør ikke noget – fortsæt med kontingent som normalt.

2.       Hæv kontingent, så vi har opsparing fuld på plads om 10 år.

3.       Hæv kontingent en anelse, så der kun skal betales et mindre beløb pr. husstand, når ny vej skal lægges.

3.       Vejen

a.       Vi vurderer om kommunen retter op efter bommene bliver udskiftet ift rydning af skolesti

b.       Beskæring ud mod vejen er stadig en udfordring. Henstille på forsamlingen.

                                                               i.      Vi kan lave en arbejdsdag, hvor vi tilbyder at skære træer. Tilbud på Grf forsamlingen. Vi fjerner de gamle skilte.

c.        Nye beboere – Nr 16, 25 og 41. Lars køber en velkomst skovfyr inden generalforsamling.

d.       Sandkassen er ikke renoveret endnu. Vi gør det på en arbejdsdag – aftales på næte bestyrelsesmøde. Lars tømmer kassen for affald.

4.       Bestyrelsen til generalforsamling

a.       Genopstiller til kasserer – Hasse

b.       Bestyrelsesmedlem – Rasmus – kan også være dirigent

c.        Ikke på valg – Mikkel formand, Kim og Martin næstformand

d.       Suppleant – Lars, Jeppe

e.       Eva revisor – Mikkel spørger hende.

5.       Konto – Hasse har oprettet en højrentekonto.

a.       Ca. 300.000,- overføres til denne konto. Vi orienterer på generalforsamlingen

6.       Råger

a.       3 reder i nr 4 – 7 reder i nr 6 og 2 reder i nr 32. De skal nås med lift. Samlet pris er kr. 19.200. Bestyrelsen godkender at Rasmus går videre med opgaven.

7.       Legeplads

a.       Intet møde siden august. De store drivkræfter har trukket sig.

b.       Ingen sponsorater er givet, og der skal oprettes en seperat forening.

c.        Padel bane – bestyrelsen indstiller til at vi lukker forslaget ned, da der er bygget padel bane i Helsinge.

8.       Teglbyen

a.       Gruppen har afholdt møder. Revision af kommuneplan starter op. Der afsendes input fra teglgruppen til kommunen inden 26 januar på vegne af grundejerforeningen. Bestyrelsen har læst oplægget og godkendt.

b.       Evt. beboere på vejen med jura kendskab, vil være kærkomne i gruppen.

9.       Næste bestyrelsesmøde

a.       Tirsdag d. 12 marts kl 20:00 hos Lars Frank.