Bestyrelsesmøde 14 juni 2023, Tvingsbakken

Til stede: Kim, Rasmus, Martin, Hasse, Mikkel. Afbud fra Lars og Jeppe.

Råger

 • Fuglene er fløjet fra reden, så det drejer sig om redenedtagning formodentlig. Mikkel har haft fat i skadedyrsbekæmper, som kan hjælpe med at ansøge, hvis der skal gøres yderligere.
 • Fortsæt med skadedyrsbekæmperen, men Hasse finder bilag fra sidst. Jeppe har desuden fået en kontakt fra Kim, som Mikkel spørger Jeppe ind til. Skylevel er droneoperatør.
 • Vi får to tilbud, og booker det bedste tilbud.

Teglbyen

 • Arbejdsgruppen kører. Martin tager fat i gruppen – og inkluder Lotte fra nr 3.  Gruppen aftaler, hvorledes Pernille Søndergaard involveres.
 • Der er ikke nogen udvikling siden sidst.

Legepladsen

 • Afbud fra Jeppe, så der er intet nyt på denne.

Finans

 • Højrentekonto – Hasse foreslår, at vi overfører et passende beløb til en konto af denne art, for at få mest muligt ud af de likvide midler. Bestyrelsen er enig i dette, og Hasse går videre med banken om dette.
 • Diskussion om hvorvidt det kontingent vi betaler nu, er tilstrækkeligt til at asfaltere vejen. Hasse kontakter den entreprenør, som udførte opgaven sidste gang og vurderer, hvad en omkostning vil være, og hvor lang tid vi forventer asfalten kan holde.
 • Der skal være en yderligere, der har adgang til konti i bestyrelsen. Hasse foreslår at formanden også har adgang, hvilket bestyrelsen er enig i. Hasse går videre med Danske Bank, for at få sat dette op, så Mikkel også får adgang.

Vejen

 • Martins bror har udskiftet skiltet. Martin køber en erkendtlighed, som Grundejerforeningen betaler.
 • Print på asfalten – Hasse finder faktura og deler med Kim, som får tilbud.
 • Martin og Mikkel finder evt. løsninger online, som kan brændes på med egne gasbrændere.
 • Skilt ved stikveje. Kim tjekker op om vi har skilte synlige på de to stikveje og melder tilbage. Hvis noget mangler, så må vi agere.

Teltet

 • Der er forespurgt til, hvor vi kan opbevare teltet. Står hos Svend, og vi lader det stå der indtil sommerfest.
 • Forslaget er at vi fremover ikke længere tilbyder teltudlån på vejen, så vi anvender det til næste vejfest og udlodder det derefter.
 • Fremover satser vi på at leje telt til vejfester

Arrangementer

 • Vejfest dato og placering. Udgangspunktet er for enden af vejen den 19. august.
  • Grf indkøber kød, pølser, grillkul, duge, øl og vand. Folk medbringer selv salater, brød
  • Kim deler invitation på email samt opdatere på hjemmesiden og opdaterer med Martin, som printer. Lars deler ud.
 • Fastelavn for vejen på vejen

Hjemmesiden

 • Kim opdaterer oversigten med bestyrelsen til ”valgt i 2023”
 • Lars og Jeppe bedes sende vellignende billeder til Kim, så fotos kan tilføjes hjemmesiden.

Modtagelse af nye indflyttere

 • Vi opretholder traditionen med, at repræsentanter fra bestyrelsen kommer forbi og introducerer Tvingsbakken.
 • Folk opfordres til at melde sig til maillisten
 • Nr 41 er flyttet ind for nyligt. Mikkel tjekker med Svend og Niels om der er sagt velkommen. 

Mødefrekvens

 • Kvartalsvise møder. Mikkel indkalder med fast frekvens, og vi vurderer op til møderne, om de kan gennemføres.
 • Fast agenda punkt bør være status på nye indflyttere.