Affaldsortering og genbrug

Affald, sortering og tømning

I Gribskov kommune sorteres der pt. kun i grønt (madaffald) og rødt affald (restaffald), og spandene tømmes skiftevis hver 2. uge.

  • Rød spand tømmes i ulige uger.
  • Grøn spand tømmes i lige uger.

Øvrig sortering som glas, plastik, metal, papir foregår ved lokal stationer - nærmeste er ved Bjørnehøjskolen eller Annisse Forsamlingshus.
Du kan se mere i kommunen folder omkring sortering.

Grønne poser til bioaffald leveres gratis. Du skal blot binde en pose på din skældespand. Herved signaleres til skraldemanden, at du mangler poser.

Skrældespande